Barion Pixel

ÁSZF

Általános szerződési és felhasználási feltételek

A webáruház üzemeltetője: SZASZA Bt.

Kapcsolat: info@piafparis.hu

 

Általános rendelkezések

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi általános szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérjük kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.piafparis.hu weboldalon található internetes áruházban történik.

 

A szolgáltató adatai, elérhetőségei

Cégnév: SZASZA Bt.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

Adószám: 21988266-2-13

Bankszámlaszám: 

Telefonszám: +36 23 506 312

Email: info@piafparis.hu

Szállítási partner: GLS Hungary Futárszolgálat

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 1-4 munkanap

A szerződés nyelve: magyar

 

A vásárlás menete

Az www.piafparis.hu internetes áruházban a forgalmazott termékek megtekintésére és megvásárlására van lehetősége. A kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosár” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Ez nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy rendelése automatikus rögzítését, továbbítását. A kosárba helyezett termékek törölhetők. A “Kosár” menüpont alatt ellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat és véglegesíthet is. A kosár automatikusan kiszámolja a rendelés végösszegét. Megrendelése véglegesítése előtt folytathatja is a vásárlást  további termékek kosárba helyezésével.

 

A megvásárolható termékek köre

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szállítási és fizetési feltételek között is megtalálható. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A megrendelések feldolgozása az üzlet nyitvatartási ideje alatt, a feldolgozott rendelések elszállítása munkanapokon legkésőbb 15:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a vásárló rendelése a nyitvatartási időn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, kérése van a vásárlással, a webshopban található termékekkel, szállítással, fizetéssel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésre a következő elérhetőségen: info@piafparis.hu

 

Szállítási és fizetési feltételek

A megvásárolt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja a megrendelőnek. A termék szállítási költsége minden esetben a vásárlót terheli. A fizetés történhet bankszámlaszámra történő előre utalással, vagy utánvéttel. Előre utalás esetén a termék és a postaköltség bankszámlára történő megérkezését követően a raktáron lévő termékek esetén 2 napon belül, külső raktáron lévő termékek esetén 5 napon belül elküldésre kerül. Amennyiben az utánvétet választja a  raktáron lévő termék 2 napon belül, a külső raktáron lévő termék 5 napon belül elküldésre kerül, aminek árát és a postaköltséget a vásárló kézbesítéskor fizeti meg a küldemény kézbesítőjének. Kérjük a szállítási adatok pontos megadását. A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

Szállítási díj: 1.990 Ft 

A termékekre vonatkozó szerződés nyelve magyar. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.

 

Bankkártyás fizetés Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 A vásárlástól való elállás

A 45/2014. (II.26.)  kormányrendelet értelmében a vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló ezen jogát a webáruház üzemeltetőjének címzett egyértelmű nyilatkozattal érvényesítheti. E nyilatkozat történhet elektronikusan e-mailben, vagy írásban postai levéllel a webáruház üzemeltetőjének címére megküldve. A webáruház üzemeltetője köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a megrendelőnek, legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 naptári napon belül.  A vásárlástól a termék átvétele előtt is elállhat. 

Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.

Elállási jog gyakorlásának lépései: 

  1. A kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. Az elállási nyilatkozatot e-mailben illetve postai levél útján küldheti meg részünkre. A nyilatkozat minta letöltéséhez kattintson ide.
  2. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól kiszállítás és személyes átvétel esetén is.
  3. Elállás esetén a megrendelt terméket, csomagolásával juttassa vissza a webáruház címére, postai ajánlott csomagküldeményként  vagy egyéb csomagküldő szolgálat igénybevételével csomagként. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, utánvéttel visszaküldött küldemények feladóhoz való visszajuttatásának költsége is a vásárlót terheli. Visszaküldés esetén a számla visszaküldése is szükséges.
  4. Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.
  5. A termék árát a visszaküldött termék beérkezését követő 10 napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Amennyiben a termék kiszállításra került és Ön mégsem szeretné megtartani a terméket úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni cégünkhöz.

Ezen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban “a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet” az irányadó.

Termékszavatosság

A fogyasztónak(megrendelő) eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Ptk. 6:168 § (2) bekezdése szerint gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

A forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

- a terméket nem önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében forgalmazta vagy gyártotta

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető 

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egyetlen okot biztosítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Ugyanazon hiba miatt a megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre nem érvényesíthet.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatosság a forgalmazót két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat: info@piafparis.hu 

A vásárlói panaszokat és kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vásárló által megadott e-mail címre, vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg. A vásárlói panaszokat, kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Adatkezelési irányelvek

Adatkezelésről szóló nyilatkozatunkat és szabályzatunkat itt találja.

 

Adatvédelem

Az adatvédelmi törvény szabályozása szerint kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatai a szállítás során átadásra kerülnek a szállítást végző futárcégnek. Adatait kizárólag a vásárlás lebonyolításához, szállításhoz és számlázáshoz használjuk fel. Az Ön adatait semmilyen más módon nem adjuk át harmadik félnek és engedélye nélkül nem használjuk reklámcélokra.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a http://piafparis.hu webshop általános szerződési feltételeit.